FRISS

2014. július 9.

Interjú Leigh Bardugoval, az Árnyék és Csont írónőjével


A nemrégiben megjelent Árnyék és Csont írónője, Leigh Bardugo beleegyezett, hogy a megjelenés kapcsán interjút ad, hogy válaszoljon egy-két kérdésemre a nagy kedvencemmé vált könyve kapcsán.
Az íróról

 Leigh Bardugo, a New York Times bestseller díjas Árnyék és csont, valamint Siege and Storm könyvek szerzője Jeruzsálemben született, de Los Angelesben nevelkedett. A Yale-en végzett és dolgozott, mint újságíró, reklámszakember és mostanában mint sminkmester. Jelenleg Hollywoodban él és alkot és néha a bandájával énekelni is hallani.
Hello Leigh, and thank you for accepting to answer a few questions for the hungarian book readers. Shadow and Bone is set to be published this month in Hungary and I can tell there’s an eager anticipation around the publication. It’s also very interesting that we, hungarians start the series just the week when you close it with Ruin and Rising... J
You created a unique and fascinating new world with russian folk tales, magic and a tsarist society. Where did you get the inspiration for creating Ravka? Have you purposely chosen Russia as a foundation for your fantasy world or rather it was russian folk tales that chose you to tell them?
Thank you! I'm thrilled that Shadow and Bone will be available to Hungarian readers. A lot of fantasy takes its inspiration from Medieval Europe, particularly England and France. i wanted to take readers someplace a bit different. Though I love Slavic folk and fairy tales, I think it was Russia's history that first drew me in and led me to use it as a cultural point of departure for the creation of Ravka.
Hello, Leigh, és köszönöm, hogy válaszolsz pár kérdésre a magyar olvasóknak. Az Árnyék és Csont ebben a hónapban jelenik meg Magyarországon és nagy érdeklődés övezi. Különösen érdekes, hogy a magyar megjelenés egybeesik a trilógiát záró Ruin és Rising külföldi megjelenésével. 

Különleges és csodálatos világot teremtettél oroszfolklórral, mágiával és cári rendszerrel. Honnan jött az inspiráció Ravka megalkotásához? Szándékosan Oroszországot választottad a világod alapjának, vagy inkább az orosz legendák választottak téged?
 
Köszönöm! Izgatott vagyok, hogy az Árnyék és Csont elérhető lesz a magyar olvasóknak is. Sok fantasy történet helyszíne a középkori Európa, különösen Anglia és Franciaország. Én kicsit valahova máshova akartam vinni az olvasókat. Ugyan szeretem a szláv folklórt és tündérmeséket, de az orosz történelem volt az ami először megragadott és arra sarkallt, hogy kulturális ugrópontnak használjam Ravka megteremtésénél.

I presume creating a complex but whole world like that you would have to plan and research a lot. Have you sketched the world up entirely before you started to write it or have you set it up as you went?
I always know the way that power works in my world before I begin writing—government, magic, economics, even interpersonal dynamics. The sense of place— things like food, language, and clothing—develop as I tell the story. But really, I don't think the book comes to life until all of those factors start working together. Things that initially seems small, what people eat, how they pray, how they dress, can all end up impacting the story in unforeseen ways. But I don't believe you have to have an entire map or language created before you can begin to write.

Gondolom egy ilyen komplex világhoz sok tervezésre és kutatásra van szükség. Előre felvázoltad a világot, vagy úgy alakult, ahogy haladtál a történettel.

Mindig tudom, hogy hogyan működnek az erők a világomban mielőtt nekiállok írni – a kormány, a mágia, a gazdaság, de még a személyek közti dinamika is. A hely varázsa – az ételek, a nyelv és a ruházat – úgy fejlődik, ahogy a történet. De úgy gondolom, hogy a könyv nem kel életre, amíg ezek a változók nem alkotnak egészet. Amik kezdetben apróságnak tűnnek, hogy mit esznek az embereke, hogy hogyan imádkoznak, hogyan öltözködnek nem várt módon befolyásolhatják a történetet. De nem hiszem, hogy ennek mindnek meg kell egészben lennie, mielőtt elkezdesz írni.

Your characters in Shadow and Bone are extremely layered. It’s impossible to put them into a category of “good” or “evil”. This is especially true to the Darkling who seems to trigger bipolar emotions. Have you expected that a sort of villainy character would create such a strong fan-base?
I built the Darkling to be appealing and I think he's more challenging to readers if he remains that way. If he were easy to reject, I tend to think it would be a less interesting story and really not the one I wanted to tell.

Az Árnyék és Csontban a karakterek nagyon komplexek. Nem lehet őket jó vagy rossz kategóriába sorolni. Ez különösen igaz az Éjúrra, aki látszólag kétoldalú reakciókat vált ki. Számítottál rá, hogy egy ilyen gonosztevő-szerű karakter ilyen nagy rajongói bázisra tesz szert.

Úgy építettem fel az Éjúr karakterét, hogy vonzó legyen és úgy gondolom hogy sokkal nagyobb kihívás az olvasóknak, ha ilyen marad. Ha könnyen visszautasítható volna, akkor a sztori is kevésbé érdekessé válna, és én nem ezt a történetet szerettem volna elmesélni.

I can see you’re active on Pinterest and tumblr and I know that you’re also a make-up artist. I guess one would think you’re a visual type of person. Do you get your inspiration from images, photos?
I think I find most inspiration in history and non-fiction, but when I get stuck or start to have trouble finding the heart of a story, the right image or song can make all the difference. I also just love seeing how other people picture the world and characters I've created and tumblr is great for that.

Látom, hogy aktív vagy Pinteresten és Tumblren és tudom, hogy sminkmesterként is dolgozol. Feltételezem, hogy vizuális típus vagy. Merítesz ihletet fotókból, képekből?

Azt hiszem a legtöbb inspirációt a történelemből és az ismeretterjesztőkből nyerem, de ha elakadok, vagy nem találnám a történet szívét, akkor egy kép vagy dal továbblendíthet. Továbbá szeretem látni, hogy az emberek hogyan képzelik el a világot és karaktereket, akiket teremtettem, és a Tumblr nagyszerű erre.

You said before, that Ruin and Rising would close the trilogy, but recently we learned that there would be two more books following up in the Grisha-universe. How would The Dregs connect to the trilogy?
The Dregs takes place in Kerch, a wealthy island nation that is referenced a few times in the trilogy. Though the characters will be different, one is an exiled Grisha, and the action takes place not very long after the end of Ruin and Rising. The repercussions of the war in Ravka are definitely being felt abroad.

Ahogy korábban már mondtad, a Ruin és Rising lezárja a trilógiát, de nemrégiben megtudtuk, hogy lesz még két könyv a Grisa-univerzumban. Hogy fog a The Dregs kapcsolódni a trilógiához.

A The Dregs Kerch-ben, egy gazdag szigeten fog játszódni, amiről a  trilógiában is hallani lehet párszor. Noha a karakterek mások lesznek, az egyik egy száműzött Grisa és a cselekmény nem sokkal a Ruin and Rising befejezése után van időben. A Ravkai háború egyértelműen érzeteti a a hatását a tengerentúlon is.

Thank you for the interview.
Thank you! And huge apologies for the delay!

Köszönöm az interjút!

Én köszönöm. És bocsánat a késlekedését. (Leigh az interjút kérő levelem után kórházba került, de nem feledkezett el rólunk – wilwaren)Az Árnyék és csontról mindent megtudhattok, ha elolvassátok a Blogturné bejegyzéseit!Képek forrás: Tumblr

Megjegyzés küldése

 
Back To Top