FRISS

2012. október 15.

Adam Archer: Szivárgó lélek - Prológus

Blogpremier következik! Megjegyzendő, hogy ebben a rovatban nekem csak felkonferáló és felületadó szerepem van, a munka nem az enyém. Szeretném bemutatni nektek Adam Archert, aki most rovatot indít, itt a blogon. Adam egyelőre-amatőr íróként tevékenykedik és most Veletek szeretné megosztani egyik művét. A többepizódos sorozat talányos bevezetőjét találjátok most itt, amit majd több is fog követni hamarosan. Adam szeret titkolózni a kilétét illetően, ellenben kedveli a visszajelzéseket, úgyhogy bombázzátok csak nyugodtan kommentekkel.

Innentől átadom a stafétát az írónak...Adam Archer: Szivárgó lélek

Prológus

"Nem tudom megmondani, hogy kerültem be a sötétségbe, de abban a pillanatban nem is az volt a fontos. Féltem. Mikor ráeszméltem, hogy be vagyok zárva egy olyan helyre, ahonnan nem látom a kiutat, elfogott a rettegés.

Fogalmam sem volt, hogy mit kéne tennem. Nem láttam semmit, mert a sötét olyan erővel és gyűlölettel ölelt engem, mint egy óriáskígyó, ami éppen az áldozatát készül összeroppantani. Minden rezdülésemet, minden apró mozdulatomat elkísérte, és egy pillanatra sem eresztett. Tudtam, hogy semmi más célja nincsen, mint hogy apró darabonként kiszívja belőlem a lelket, mely összetart, mely éltet, és mely nélkül az ember képtelen életben maradni. Lélek nélkül az ember csak egy bábu, mozog, beszél, cselekszik, de nem élteti többé semmi.

Próbáltam küzdeni ellene, szabadulni tőle, de minden próbálkozásom kudarcba fulladt, mintha pontosan tudná, hogy mire készülök, és mit akarok tenni ellene. Nem könyörögtem, nem szóltam egy szót sem, de nem is volt rá szükség, mert úgysem értem volna el vele semmit. Szavak nélkül is pontosan tudtam, hogy a bennem lévő félelem tovább és tovább erősíti majd sötétséget, és úgy ránt majd egyre mélyebbre, hogy egy idő után már nem lesz visszaút. Bár elgondolkodtam már az elején, hogy egyáltalán milyen út is az, amiben reménykedem. Hiszen körülöttem nem volt semmi. Legalábbis ezt gondoltam akkor, abban a pillanatban, és pár pillanattal később már visszasírtam volna a semmit.

A szorítás nem enyhült, de nem is erősödött, és kezdtem megérteni ennek az okát. A sötétség csak egy báb, egy eszköz, melyet a démonok használnak arra, hogy elhomályosítsák az elmét, hogy kiszívjanak minden jó érzést, minden reményt és minden hitet a túlélésben. Rá kellett jönnöm, hogy az igazi ellenség a távolból érkezik, egy olyan útról, ami nem tudom, hogy hol van, és nem is mernék rálépni az ösvényére. Egy valamire jól emlékszem és soha nem fogom elfelejteni. A lépteket. Egyre közelebbről és közelebbről. Minden egyes lépés belehasított az elmémbe és egyre erősebben markolt bele a fejemben lévő, egykor szép gondolatokba, a helyüket pedig egy nyomasztó érzés vette át, mely egyre inkább elhatalmasodott rajtam, és mely ürességgel volt átitatva.

Tudtam, hogy hamarosan megérkezik. Démon, maga az Ördög, egy entitás, ki tudja, talán a pokol egy küldötte, akiben semmi féle érzés nincsen a gyűlöleten kívül és csak a kötelességének él, hogy engem elpusztítson.

Sírni szerettem volna, ordítani, dühöngve és hangosan merülni a feledésbe, de nem ment. Csak álltam némán, és vártam a végzetet. Csak egy mondatot mondtam végül, „Gyere és kapj el, mire vársz még?”. Hogy mit akartam ezzel sugallni? Bátorságot? Belenyugvást? Nem hinném, de erre a kérdésre talán magamnak sem tudok soha választ adni.

Ahogy ott álltam, már nem gondoltam végül semmire. Minden apró emléket és gondolatot elnyomott a vég közeledte. A lény már olyan közel volt hozzám, hogy már szinte magamon éreztem bűzét és leheletét. Nem is tudtam mást, csak a jelenlétét érezni, mert ebben a sötétségben nem érvényesült a szem szokásainak törvénye sem. Mert ez a sötét maga volt a megtestesült gonosz.

Lehunytam a szemem és vártam. Egy ütést, egy halálos harapást, vagy bármit, ám végül nem jött el. A lény megtorpant, és nem mozdult. Morgó hangot adott ki magából, mint aki mondani szeretne valamit, de azt hiszem, csak átkozódott. Fura érzés fogott el akkor, mert a bennem lévő félelem egy érzéssé változott, ami az sugallta, hogy az eddig magabiztosan érkező végzetem megijedt valamitől.
A következő pillanatban, a hátam mögül egy kéz érintését éreztem a sajátomon, amitől kissé megrettentem, de ez nem tartott sokáig. Egy selymes bőrű tapintás volt, melyből rögtön tudtam, hogy csak valami jó dolog lehet. Megszorítottam a kezet, mely után a kéz is szorosabban fogta meg az enyémet. Nem tudtam ki ő, de abban biztos voltam, hogy segíteni jött nekem. És akkor döbbentem rá, hogy miért állt meg a lény, és miért nem marta belém halálos mérgét. Azért, mert a rossz érzések úgy áramlottak ki belőlem, mintha egy gát szakadt volna át bennem, és mint a szabadulni vágyó víztömeg, úgy mosta ki belőlem a gonosz tapintását. A helyét nyugalom vette át. Biztonságérzet. Abban a pillanatban a remény is visszaköltözött a szívembe, lelkem pedig ismét hitet táplált belém.

A kéz egyszer csak maga felé húzott, és elengedve enyémet átölelt engem. Csodálatos érzés volt ez, és valahol furcsa is. Körülöttem ott van minden, amit gonosznak nevezünk, és én mégis csak nyugodt vagyok, mert ölel valaki, akiről nem tudtam, hogy kicsoda, csak éreztem, hogy biztonságban vagyok, hogy vigyáz rám.

Végül elengedett, újra kézen fogott és elkezdett vezetni engem. Szótlanul mentünk egymás mellett, mert nem volt szükség szavakra. Hiszen minden pillanatban éreztem azt az átható szeretetet, amit attól a valakitől kapok, akiről nem is tudom, kicsoda, de hálás voltam Neki, hogy eljött értem, és megszabadított engem. Mikor kivezetett, vissza az életbe, vissza a fénybe, akkor láttam meg, hogy a barátom az, hogy Ő vállalta a kockázatot és félelem nélkül szembenézett az én démonaimmal, és egyetlen érintésével, tettével, még szavak nélkül is elüldözte őket.

Egy barát, egy kedves, csodálatos, ember, aki meghallotta azokat a kétségbeesett kiáltásokat, amiket ki sem mondtam. Azt hiszem, megérezte őket. Hiszen a barátom, és érezte, hogy mindennél jobban szükségem volt rá. A barátom, aki remélem, örökre az is marad…"Megjegyzés küldése

 
Back To Top